حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

عابر یاران رنگی به کمک شهروندان آمده اند

چراغهای ترافیکی متحرک زبان گویای فرهنگ ترافیکی شدند


به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بهشهربه منظور ارتقائ فرهنگ ترافیک وآموزش شهروندان و رانندگان ، عابر یاران رنگی به کمک شهروندان بویژه دانش آموزان آمده اند

فاطمه ذبیح پور مسوول روابط عمومی شهرداری بهشهر عنوان داشته است

آموزش شهروندان ورانندگان خارج از محیط بسته ودرفضای آزادشاید تلنگربه خاطیانی باشد که آگاهانه و عمدا موارد قانونی را رعایت نکرده و حقوق سایر شهروندن را نادیده گرفته و به آن اعتنایی ندارند و مسلما پیامدی خواهد داشت که سایر شهروندان مبادی آداب قوانین نیز متضرر خواهند شد

 فاطمه ذبیح پور ادامه داد 
همگام با پیشرفت وتوسعه شهر، استفاده ازوسایل نقلیه شخصی افزایش چشمگیری داشته ودر کنارآن شاهد افزایش تصادفات بین عابران پیاده و وسایل نقلیه مخصوصا در آستانه بازگشایی مدارس هستیم که همگام باتوسعه فضای شهری وافزایش استفاده از وسایل نقلیه میبایست تدابیری برای کاهش تصادفات و تلفات ناشی ازبرخورد خودروها با عابران پیاده اندیشیده شود که این مجموعه سعی داشته با همکاری هنرمندان و عابر یاران رنگی درقالب بسته های فرهنگی و نمایش خیابانی اقدام به اموزش نماید

  گفتنی است این برنامه تا شروع سال تحصیلی جدید ادامه دارد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر 

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر