حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

اولین جلسه شورای اداری درسال ۹۷

 یاسرفیروزی شهردار بهشهر در جمع دو عضو شورا و مسوولان شهرداری گفت:
قدرت فکری وخلاقیت همراه با تلفیقی ازمدیریت مسوولان واحد برای ما در ارایه خدمات و نوآوری بسیارمهم است

 یاسرفیروزی شهردار بهشهر در جمع دو عضو شورا و مسوولان شهرداری گفت:
قدرت فکری وخلاقیت همراه با تلفیقی ازمدیریت مسوولان واحد برای ما در ارایه خدمات و نوآوری بسیارمهم است

نیاز به تعهد وخلاقیت بیش از پیش باید درک و لمس گردد که پیامد آن در رضایت شهروندان ازعملکرد ما
 مشخص خواهد شد

با تشکیل کارگروههای مختلف و اتاق فکر و استفاده از توانمندیهای متخصصان و شهروندان ،مطمئنا خرد جمعی ، ما را زودتر به اهدافمان در برآورده ساختن توسعه شهری ، نیازمندیهای بحق شهروندان و همچنین توسعه پایدارخواهد رساند

یاسر فیروزی ادامه داد:

هم اکنون بزرگترین دغدغه و برنامه ایی که در اولویت میباشد شکل دهی واحد سرمایه گذاری در این مجموعه و جذب سرمایه گذار جهت ارتقا اقتصادی شهر و ایجاد اشتغال میباشد.

وی ادامه داد:
جمع اوری زباله، پروژهای عمرانی ، ایجاد و توسعه فضای سبز و سایر خدمات، نواوری ویژه ایی نیست که مایه افتخارباشد، ما میبایست به خلق پروژه هایی که برای شهر آورده اقتصادی داشته باشد بیاندیشیم

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر