حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

چهارمین نشست شهریاران شهر

باحضور پروفسور بادکوبه ایی ،سرمایه گذاران وامناء شهر در سازمان آتش نشانی

:یاسر فیروزی شهردار بهشهر گفت

نقش شهریاران درممانعت از فراز و نشیبهای شهر چشمگیر بوده و ماموریت سنگینی را باخودبه دوش میکشند

 وظیفه اصلی این نهاد در دوره فعلی مدیریت شهری، مطمنا شناسایی نیازهای شهری ومشارکت دادن شهروندان در اداره شهر و مهم تر از همه ارتقا کیفیت ایمنی درمحلات خواهد بود:علیرضا صدیق نائب رئیس شورای شهر

شهریاران شهرعلاوه برنقش نظارتی درمحلات، توانایی تعیین اولویتهای هزینه کرد اعتبارات شهری را نیز داشته ومیتوانند دراین راه همراه شورای اسلامی شهربوده واز تمامی اعضا عملکرد را به تفسیر مطالبه نمایند


:پروفسور بادکوبه ایی ادامه داد

از رویکردهای جدیددرشهرداری و آتشنشانی میباست تغییررفتارشهروندی درحوزه شهرنشینی باشد و شهریاران بابرنامه های فرهنگی، آموزشی و ترویجی مشخص ،نقش شهروندان را در اداره و ارتقاء ایمنی مراکزوساختمانهای شهر را پررنگ نمایند در این راستا تامین هزینه های سازمان ایمنی و اطفاء نیز کاهش خواهد یافت 

در پایان این نشست پس ازبحث وتبادل نظر سرمایه گذاران ، امناء شهر وشهریاران ، تصمیم به تشکیل کارگروه جهت حمایت ازسازمان آتش
نشانی گرفته شد

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر