حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

بازدید از سطح شهر

پروژه تعريض انتهای خیابان فرودگاه ،با توجه به پاکسازی مداوم ،این مکان محل دپونخاله ساختمانی بوده که با تملک ،مشکل مرتفع خواهدشد

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر