حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

کنترل آفات درختان با استفاده از شکارگرهای بیولوژیکی درپارکها

یاسرفیروزی شهردار بهشهر در اجرای این طرح و آزاد سازی کفشدوزک گفت

این طرح و مبارزه بیولوژیکی با افات درختان باغی با ۴۲۰۰ کفشدوزک در ۵ هکتار پارک ملت صورت پذیرفت

در ادامه خانم شازده احمدی مسئول فضای سبز شهرداری عنوان داشت

این طرح برای هشتمین سال متوالی در پارکها اجرا شده که خوشبختانه موفقیت آمیز بوده است چرا که بی تردید یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده سلامت و زیبائی گیاهان درفضای سبز شهری، وجود آفات گیاهی می باشد

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر