حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

لذت لبخند با حضور مددجویان و کارکنان شهرداری

خانه تکانی دل در ماه رمضان با حمایت ایتام

یاسرفیروزی شهردار بهشهر دراین ضیافت معنوی که با حضور مددجویان و کارکنان شهرداری  برگزار شد عنوان داشت

خدمت به ایتام در عهدی است که باخدا بسته میشود و همه ما بر اساس وظيفه شرعي و اخلاقی میبایست توجه ویژه ایی به این مهم داشته چرا که همه باید اهتمام به خودکفایی خانواده های محروم داشته باشیم و ارائه خدمات حمایتی به مددجویان باید متناسب با شرایط مددجویان منطقه و محله با رویکرد ابتکاری انجام شود نه انفعالی

علیرضا صدیق نایب رئیس شورای بهشهر و رئیس اتاق اصناف ادامه داد

 باید توجه شود نگاه ما و حامیان به ایتام نباید نگاهی ترحم آمیز باشد بلکه میبایست باحفظ کرامت انسانی و درشان و منزلتشان با آنها رفتارشود

فاطمه ذبیح پور مدیر روابط عمومی شهرداری ادامه داد

به نظر میرسد اعلام حمایت از ایتام درملا عام دیگر ریا نیست بلکه یک فرهنگ سازی عظیم الهی است 

اگر باورها و اعتقادات ما برابر با اعمال ما در هر زمینه ایی باشد پس به جرات میزان ریاکاری ما صفرخواهد بود واین عمل و عنوان آن، نه تنها ریا نیست بلکه صداقت محض است 

در حمایت از مستمندان ،ریاکاری تظاهر فرد به چیزی است که خودِ او، نیست یا تظاهر به داشتن باوری است که دراعمال فرد انعکاس نمی یابد اما اگرچنین عملی که تشویق دیگران درحمایت نیازمندان باشد نه تنها ریا نیست بلکه خداپسندانه نیزهست وچه ریاکاری پسندیده ایی بالاتراز این عمل ،که نوای حمایت ازایتام ونیازمندان را با گشودن چتر انفاق برای آنان مهیا نموده و به دیگران مخابره می نماید 

در پایان ضمن تجلیل از بازنشستگان شهرداری ، کارکنان شهرداری نیز با اخذ بسته های حمایتی،کارت آرزوهای ایتام ،پوشش وحمایت ایتام و در غالب اجناس و نقدی به خانواده نیازمند و تحت پوشش کمک کردند

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر