حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

شهروند شهرگرا باشیم، نه فقط شهروندِ شهرنشین


 🔻درخت ،درختچه ،چمن و گلهایی که دربلوارها و پارکها کاشته ،آبیاری وسمپاشی میشود درحقیقت از پرداخت عوارض شما شهروند محترم به شهرداری میباشد


🔻🔻شهرمان راحداقل خانه دوم خود بدانیم ودر،نگه داری کلیه امکانات تهیه شده دقت کنیم.

🔻هزینه توسعه فضای سبز را شما پرداخت میکنیدکه متعلق به همه شهروندان است ازصدمه زدن به آن جدا پرهیز کنید.

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر