حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

نورپردازی و بازگشایی پارک ملت تا ساعت ۲۴ از استقبال خوبی برخوردار هست

باتوجه به تمهیدات دیده شده وبرنامه ریزی در کارگروه زیبا سازی ،برای ایجاد ابنمای خشک (فضای بازی کودکان) و مسیر سنگفرش ،امیدواریم بتوانیم به منظور اغنا اوقات فراغت شهروندان گامی مثبت برداریم

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر