حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

آموزش فرهنگ شهرنشینی


با موضوعات:تفکیک زباله،حفظ فضای سبز، آپارتمان نشینی،استفاده از حمل و نقل درون شهری 
با تشکر از حضور و مشارکت شهروندان درکوی دولت،شهید مدنی وحومه

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر