حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

اولین نشست انبوه سازان در دفتر یاسر فیروزی شهردار بهشهر


در این نشست انبوه سازان  و سرمایه گذاران توجه و حمایت خاص را از شهردار بهشهر  مطالبه کردند
نشنیدن صدای انبوه سازان بزرگترین ناقوسِ رکود اقتصادی در شهر و زنگ خطر محسوب میشود
یاسر فیروزی شهردار بهشهر در نشست با انبوه سازان عنوان داشت
کاهش حس مشارکت و سرمایه گذاری انبوه سازان در بهشهر درحقیقت زنگ خطری برای توسعه همه جانبه  شهرخواهد بود

در تلاشیم تا با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ که در حال بازنگری میباشد نسبت به افزایش تراکم ،بویژه
 برای انبوه سازان  گامهای مثبتی برداریم چرا که بهشهر دارای تراکم متوسط و شاید رو به پایین میباشد

انبوه سازان موتور محرکه شهر محسوب میشوند

محمد فلاحتی معاون فنی و شهرسازی شهرداری بهشهر درنشست با انبوه سازان تاکید داشت

انبوه سازان از کار آفرینان و سرمایه گذارانی  محسوب میشوند که متاسفانه  در لایه پنهان شهر و نیم نگاه مهربان مسوولان قرار دارند 

 متاسفانه در این فعالیت و حرفه اقتصادی، شاید از آنان بعنوان افراد منفعت طلب یاد شود اما در حالیست که این گروه روزانه بیش از ۲۰۰ نفر از نیروی انسانی  بیکار و یا جویای کار را مستقیما  به فعالیت واداشته که در کنار آن چرخ تولیدات حمل و نقل ، انواع کارخانجات  و تولیدات مصالح ساختمانی نیز وادار به حرکت خواهد شد که مطمئنا از انبوه سازان میبایست بعنوان موتور محرکه شهر یاد کردنوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر