حداقل
خبر

یاسرفیروزی در ملاقات عمومی روز سه شنبه ۱۶مرداد ۹۷ با شهروندان

یاسر فیروزی پاسخگوی بیش از ۷۱ مراجعه کننده بوده  است

به مشکلاتی به شرح ذیل پاسخ دادند
 

🔸️ صدور پروانه ساختمان
🔸️اشتغال🔸️
تفکیک ازمبدا
🔸️
صدور مجوز برق
🔸️
صدور مجوز پیست دوچرخه
🔸️
جابجایی نیروی انسانی
پرسش و پاسخ در خصوص بازنگری طرح تفصیلی🔸️
تعریض ملک مسکونی
🔸️
پیگیری اسفالت 
 🔸️
تراکم  ساختمان
🔸️ساخت و ساز غیرمجاز
بررسی اخذ سند
🚩 در ملاقات عمومی ۱۶مرداد ۹۷  

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر