حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

یاسرفیروزی در ملاقات عمومی روز سه شنبه ۱۶مرداد ۹۷ با شهروندان

یاسر فیروزی پاسخگوی بیش از ۷۱ مراجعه کننده بوده  است

به مشکلاتی به شرح ذیل پاسخ دادند
 

🔸️ صدور پروانه ساختمان
🔸️اشتغال🔸️
تفکیک ازمبدا
🔸️
صدور مجوز برق
🔸️
صدور مجوز پیست دوچرخه
🔸️
جابجایی نیروی انسانی
پرسش و پاسخ در خصوص بازنگری طرح تفصیلی🔸️
تعریض ملک مسکونی
🔸️
پیگیری اسفالت 
 🔸️
تراکم  ساختمان
🔸️ساخت و ساز غیرمجاز
بررسی اخذ سند
🚩 در ملاقات عمومی ۱۶مرداد ۹۷  

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر