حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

انتخابات هیئت ‌رئیسه شورای اسلامی بهشهر،سال دوم

اکبر فخاریان رئیس شورا شهر و خزانه دار
علیرضا کوچکی نایب رئیس شورا
اعظم السادات حسینی دبیر اول و سخنگو
اسفندیار اسدی دبیر دوم شورا

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر