حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

نشست شهردار بهشهر با اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی بهشهر

به مدیریت علیرضا کوچکی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

یاسرفیروزی شهردار بهشهر دراین نشست عنوان داشت


 ضرورت پیوست سه مقوله فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی در اجرای پروژه های عمرانی شهر از

 الزامات بوده تا پس از اتمام پروژه تبعات منفی بر شهر تحمیل نشود


فاطمه ذبیح پور مدیر روابط عمومی شهرداری بهشهر ادامه داد


بسته فرهنگی نسخه تخصصی است که برای تمام  محلات شهر نمیتواند یکسان پیچیده شود چرا که

 

ساکنان و شهروندان متفاوتی درمحلات سکونت داشته   و درهر محله معضل خاصی را باید مرتفع نماییم

 

وی ادامه داد

مهاجرت و سکونت در شهر،در حقیقت تعهداتی را برای ما و وظایفی را برای شهروندان بهمراه دارد که

 

با تدبیر و آموزشهای شهروندی میتوان  مشارکت در حفظ اموالی که متعلق به خود شهروندان میباشد را

 

بین شهروندان پیش از پیش ارتقا داد

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر