حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

علیرضا کوچکی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در اولین نشست کمیسیون فرهنگی اعلام داشت

افزایش نشاط اجتماعی اولین هدف کمیسیون فرهنگی شورای شهر میباشد

گسترش نشاط اجتماعی با سیاستگذاری درست شورا و شهرداری در حوزه اجتماعی و فرهنگی

 

مطمئنا ثمر بخش خواهد شد

 

 رعایت حقوق شهروندی از الزامات و اولویتهای کمیسیون فرهنگی شهر است چرا که یقینا از این

 

طریق به نتایج مطلوب و قابل توجهی در شهر دست خواهیم یافت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر