حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

کودکان ،شهروندان خاموش شهر هستند.

به مناسبت روز جهانی کودک، دانش آموزان مدارس درطبیعت
  

 و باغ تاریخی شاه عباس حضور یافتند

فاطمه ذبیح پور مدیر روابط عمومی شهرداری بهشهر گفت


کودکان این شهر، برکت زندگی و سرمایه آینده شهرمان به


 شمار می آیند مطمئنا آنان برای رشد بالندگی و آشنایی با
  

 مفهوم حقوق شهروندی ،  نیاز به آموزشهای خاصی داشته


  که وظیفه ما ر
اسنگین خواهد کرد برای قدم نهادن در زندگی


 اجتماعی ، نیازمند آموزش هستند ویکی از آموزش های


 راهبردی برای کودکان ، حقوق شهروندی است . حقوقی که


  با دانستن آن میتوان از بسیاری ناهنجاری ها ، سوء استفاده ها


  و جرائم جلوگیری و جامعه ای قانون مدار تربیت کرد

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر