حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

شهرداریهای ۲۲ گانه استان مازندران به تشریح برنامه های تدوین شده ویژه هفته پدافند غیرعامل پرداختند.

فاطمه ذبیح پور مدیر روابط عمومی شهرداری بهشهر دراین نشست تاکید داشت

همه موجودات بویژه انسان با تهدیدهای طبیعی و غیرطبیعی مواجه بوده که با پیشرفت تکنولوژی

 

این تهدید در ابعاد پیچیده تری خودنمایی می کند

شهرداری بهشهر تنها مفهومی را که بتواند معادل پدافند غیر عامل برای شهروندان شهر جایگزین

 

نماید  واژه آموزش و فرهنگ را در زمان هرگونه بحران طبیعی،انسانی و اجتماعی دیده که رعایت

 

آن به پایداری شهر ختم خواهد شد

خوشبختانه اکثر پروژه های عمرانی شهردار بهشهر پیوست فرهنگی داشته و این مهم الزام مفهوم

 

پدافند غیرفعال را برای شهروندان تداعی خواهد کرد

آمایش  جغرافیایی نسبی در بهشهر صورت پذیرفته و در استقرار ستاد بحران با توجه به موقعیت

 

انسانی ،محیطی و فرهنگی با کمک شهریاران برنامه جامعی در دست تدوین می باشد

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر