حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

آموزش مقابله وتاب اوری در زمان بحران ، بحرانی که تنها بواسطه عدم آگاهی و یا بی تفاوتی شهروندان بوجود آمده و پیامد آن خسارات جانی بوده است

این برنامه ویژه ساکنان و شهروندان خیابان شهید مدنی ،آزادی،قائم وحومه بوده که مخاطرات مرتبط با زبان هنر بیان شد

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر