حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

کیومرث فلاح سرپرست واحد اجراییات شهرداری گفت

طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها، واحد اجرائیات نسبت

به آزاد سازی و جمع آوری کلیه اجناس  کسبه مستقر در معابر

 و پلهای تردد، اقدام و این طرح  در خیابانهای  مختلف و اصلی شهر

 ادامه خواهد داشت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر