حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

گذر آموزش فرهنگ شهروندی به مدرسه دخترانه شهید قلندری

در آموزش دانش آموزان دخترانه شهید قلندری  به حقوق و فرهنگ شهروندی مباحث

فرهنگ آپارتمان نشینی

ترافیک

زباله و تفکیک زباله

حفظ و نگه داری اموال شهری


استفاده از حمل و نقل درون شهریحفظ پارکها و فضای سبز و.....مطرح شد

با تشکر ازمدیریت محترم  مدرسه  سرکار خانم رحیمی و

 معاونان  محترم ، یوسفی و حمزه ایی

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر