حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

پایش و بازدید ایمنی ازمدارس

یاسرفیروزی شهردار بهشهر و علی بیگی رئیس آموزش پرورش همراه با

اعضای پایش ایمنی، از مدارس شهید عمرانی و سلمان فارسی بازدید کردند

در این بازدید مشکلات عمرانی ورودی و محوطه مدارس ، نوسازی ابنیه و

 ایمنی بررسی شد

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر