حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

یاسر فیروزی شهردار بهشهر در جلسه ویژه اخذ سیاستهای کلی در حوزه خدمات شهری عنوان داشت

بزرگترین انعقاد قراردادی که شهرداریها را متحمل پرداخت بیشترین هزینه

  خواهد کرد مختص جمع آوری و انتقال زباله به مکان تعریف شده میباشدیقین خواهیم داشت که کاهش تولید و دفعات جمع آوری زباله آنقدرحائز

اهمیت خواهد بود که با اتخاذ تدابیر لازم ازسوی شهرداری ومشارکت شهروندان

،هزینه به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافتسالانه هزینه جمع آوری زباله به صورت تقریبی ۶۰ درصد افزایش داشته و این

هزینه مانع اجرای بسیاری از پروژهای عمرانی وخدماتی خواهد شد

 گفتنی است هزینه جمع آوری زباله طی سالهای ۹۶ تا ۹۷ از ۲/۵ میلیارد تومان

 به ۳/۵ میلیارد تومان افزایش یافته که یقینا با جمع آوری زباله به سه بار در هفته

 ، میزان هزینه وبار مالی بسیار قابل توجه کاهش خواهد یافت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر