حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

رونمایی از دستگاه الکترونیکی برگه خروج تاکسی

با حضورعلی کشاورز معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری شهرستان بهشهر

،یاسرفیروزی شهردار بهشهر وخانواده حمل و نقل درون شهری

این دستگاه که برای اولین بار درکشور مورد بهره برداری قرارگرفته ،در زمان ضرورت

خروج تاکسی از شهر ،نیاز به حضور درسازمان ویادفتر بازرسی نبوده وبا وارد کردن

 

کد میتوانند نسبت به دریافت برگه  مرخصی اقدام نمایندگفتنی است در این برنامه  سایر خدمات  دستگاه ، جهت آگاهی به رانندگان توضیح داده شد

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر