حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

حسینی مسوول عمران شهرداری بهشهر گفت

با ترازيابي کوچه های منشعب از خیابان پاسداران ،اجرای پروژه عمرانی 

به منظور هدایت ابهای سطحی آغاز میشود

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر