حداقل
آرشیو
حداقل
خبر

حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ومعاون باز آفرینی شهری وزیر در غرفه مازندران

حضور شهرداری بهشهر در نمایشگاه باز آفرینی شهری

دکتر اسکندری مدیر کل مطالعات کاربردی و امور ترویجی وزارت راه و شهرسازی

 در بازدید از دستاوردها وعملکرد شهرداری بهشهراعلام داشت

در بافتهای ناکارآمد شاهدفقر امکانات اولیه ومهمتر از همه کمبود جدی آموزش

میباشیم اما با طرحهای مطالعاتی و اجرا شده در بهشهربسیار خرسندیم که چنین

 مواردی مشاهده نمیشود و به جرات طرح های اجرایی در بافتهای فرسوده و

ناکارآمد در این شهر تلفیقی و رویکرد ترکیبی داشته که بسیار ستودنی است

گفتنی است شهرهای بهشهر ،نکا، ساری ، بابل ،آمل، نور و قایمشهر در این

 نمایشگاه حضور داشته و نسبت به ارائه عملکردهای فرهنگی و عمرانی پرداختند 

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر