حداقل
خبر

حمایت شهرداری بهشهر درکاهش ناهنجاری اجتماعی ستودنی است

جامعه سالم مجموعه‌ای از خانواده‌های سالم است
 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر، به منظور آشنایی خانوادهها و شهروندان با ناهنجاریهای اجتماعی وبا شعار شهر سالم شهروند سالم  برنامه حریم خانه در پارک ملت با حضور کارشناس برگزار شد.
ابراهیم اندرخورامشاورخانواده دراین گردهمایی با اشاره به اینکه حرکت شهری دربیان شعارشهرسالم شهروند سالم بسیار ستودنی است عنوان داشت:
 تحقیق ومطالعه پیرامون خواسته ها و نیازهای شهروندان ومتقابلاحضورشهروندان وخانواده های سالم وشاداب درشهرمطمئنا از بسیاری بی نظمی ها ، نابسامانی ها وکجروی با تخریب اموال عمومی ممانعت نموده وعدم پای بندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است.
اندر خورا درادامه با اشاره به اینکه جامعه سالم مجموعه‌ای از خانواده‌های سالم است در این برنامه ادامه داد:
خانواده تنها یک نهاد اجتماعی صرف نیست، بلکه کانون اصلی رشد بوده ومی‌تواند زمینه‌سازتکامل سایرشهروندان باشد پس تالیف امنیت برای خانواده در حقیقت افزایش احساس امنیت اجتماعی در فضاهای شهری خواهد بود.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر