حداقل
خبر

روز جهانی گردشگری،فرصتی برای نگاه ویژه مسئولان به این صنعت خواهد بود

صنعت گردشگری، مناسب ترین و کوتاهترین راه برای ارتقائ شهر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر ،حمیدآزموده شهرداربهشهربه مناسبت روز جهانی گردشگری اعلام داشت:
شعار گردشگری برای همه یک شعار جهانی است که باید به عنوان بستر و زمینه اصلی مورد توجه قرار گیرد اما این شعار میبایست متناسب با داشته ههای موجود در شهرمان بومی سازی شود گردشگری قابل دسترس برای همه مربوط به خلق محیط‌ هایی است که می‌توانند نیازهای همه شهروندان رامرتفع سازند این موضوع می‌تواند مربوط به معلولیت یا جمعیت سالمند باشد و همۀ شهروندان از قابلیت دسترسی جهانی گردشگری سود برده و مطمئنا از این طریق صنعت گردشگری نیز توسعه خواهد یافت. 
 در شهرکوچک اما تاریخی بهشهر، صنعت توریسم میتواند بعنوان امیدبخش ترین، پیچیده ترین وجایگزین ترین صنعت وعاملی برای رفع بیکاری باشدخوشبختانه با ترویج صنعت توریسم وبهره برداری اززیر ساختهای موجود  در این شهرنه تنها موجبات آشنایی ملل با فرهنگ، نژاد و گویش‌ را فراهم می‌کنیم ، بلکه از نظراقتصادی بعنوان یک منبع تأمین درآمد به توسعه شهر خواهیم رسید و در این راستا امیدواریم با حمایت مسئولان به اهداف خود برای ارتقائ جامه عمل بپوشانیم.
امیدواریم تعیین روزجهانی گردشگری درسال جاری باشعار ” گردشگری برای همه ” تلنگری باشد که بیشتر وعمیق تربه مسائل گردشگران معلول وسالمند وبهره برداری از زیر ساختهای موجود اندیشیده شود.
در پایان گفتنی است توررایگان گردشگری بهشهر،نواختن زنگ گرد شگری درمدرسه فرزانگان ، پرواز بادبادکها درزمین آزادی، اجرای بازیهای بومی و محلی از برنامه های شهرداری در این روز خواهد بود . 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر