حداقل
خبر

زنگ گردشگري درفرزانگان اشرف البلاد به صدا درآمد

سلامخلاء نام اماکن گردشگري و تاريخي مازندران درکتابهاي آموزشي
 به گزارش روابط عمومي شهرداري وشوراي اسلامي بهشهر، به مناسبت روزجهاني گردشگري ، زنگ گردشگري درمدرسه دخترانه فرزانگان نواخته شد.
در اين مراسم حميدازموده شهرداربهشهردرجمع دانش آموزان عنوان داشت:
آموزش وپرورش نقش بسزايي درشناسايي نقاط گردشگري واستفاده بهينه دربهره برداري ازاماکن تاريخي وحفظ آثارخواهد داشت و اميدواريم با پرشدن اين خلا درکتب درسي ويژه ابنيه تاريخي وطبيعي مخصوصا ويژه شهرهاي شما لي ازجمله بهشهرکه درکتابهاي تاريخ و جغرافيا کاملا پنهان مانده اند ،معقولانه به آن پرداخنه شده تا  سايردانش آموزان نيز، آگاهي و اطلاعات لازم را از بناهاي تاريخي بدست آورند .
درادامه حميدآزموده شهردار بهشهر قبل ازنواختن زنگ گردشگري درمدرسه فرزانگان ، با برشمردن آثارتاريخي وطبيعي بهشهر،سوالات گردشگري رامطرح وهدايايي را به دانش آموزان اهدا نمودند.
در پايان شهرداربهشهر قول مساعد ويژه  توريک روزه گردشگري رايگان از بناهاي تاريخي وطبيعي بهشهررا به کليه دانش اموزان داده ا ند.
روابط عمومي شهرداري وشوراي اسلامي بهشهر

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر