حداقل
خبر

بودجه 96 شهرداری بهشهربا5/3 درصد افزایش با 400 میلیارد ریال بسته شد

بودجه 96 شهرداری بهشهربا5/3 درصد افزایش با 400 میایاردریال بسته شد

درآمدهای پایدار شهرداری‌ نقش بسیار مهمی درتحققصددرصدی بودجه ایفا می کند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر،با 5/3 درصد افزایش،بودجه سال 96با پیش بینی 400 میلیارد ریال بسته شد.

سید رضا ابراهیمی مسئول مالی شهرداری بهشهردراین گزارش اعلام داشت:

سال گذشته این مجموعه بودجه خود را با 380 میلیارد ریال پیش بینی ، تمام اهتمام خود را درجذب اعتبارتعریف شده داشته که بیش از240 میلیارد ریال آن محقق شده است چرا که تحقق کامل بودجه شهرداری ،همواره یکی از آروزهای دیرینه مدیریت شهری بوده است که می توان گفت تا کنون در بسیاری از شهرداریها به دلیل غلبه درآمدهای ناپایدار بر پایدار این امر به طورکامل محقق نشدهاست.

 وی ادامه داد:

درآمدهای پایدار شهرداری‌ها که نقش بسیار مهم درتحقق صددرصدی بودجه ایفا می کند،دربسیاری ازموارد به صورت غیرمستقیم به شهرداری ها پرداخت میشود وبه دلیل همین نقش غیرمستقیم مدیریت شهری، برخی شهرداریها در وصول این مطالبات ازدولت ومردم با مشکلاتی روبرو هستند که ماحصل بخشی ازاین مشکلات عدم تحقق صددرصدی بودجه‌های سالانه است.

مسئول مالی شهرداری با اشاره به افزایش 5/3 درصدی بودجه سال 96 به مبلغ 400 میلیارد ریال ادامه داد:

بیش از 60 درصد بودجه امسال نیز به پروژهای عمرانی وترافیکی و40 درصد ازاین مبلغ نیز در بودجه جاری هزینه خواهد شد که مطمئنا تحقق این بودجه به منظور هزینه دربخشهای مختلف عمرانی وخدماتی مستلزم مشارکت شهروندان میباشد.

سید رضا ابراهیمی با تاکید براینکه حتی با حذف پروژه های شاخص درشهر، نگهداری امورات عادی شهر نیزهزینه بالایی خواهد داشت تصریح کرد:

ضعف اقتصادی منطقه عامل اصلی عدم تحقق کامل بودجه شهرداری بوده چرا که فقدان کارخانه وصنایع تولیدی وسایر مواردی ازاین دست تضعیف اقتصاد مردم را موجب شده وباعث گردیده که شهرداری حتی دربخش اخذ عوارض عادی نیز دچار مشکلاتی گردد که دراین راستا عدم ورود بخش خصوصی وسرمایه گذاربه امور نیز مزید برعلت شده و مشکلات فراوانی را درجهت اجرای طرح ها و پروژه های شهرداری ایجاد کرده است چرا که نگهداری واداره شهر با وسعت بیش از 14 کیلومتر مربع وبا جمعیت 105 هزارنفرکه بیش از 30هزار خانواررادرخود جای داده مطمئنا به تنهایی وبدون اجرای هیچ پروژه خاص وشاخص عمرانی ،شهرسازی ،ماهیانه بیش از 20 میلیارد ریال هزینه میبایست صرف امورات ابتدایی شهرگردد.

درادامه ابراهیمی با اشاره به اهمیت درامدهای پایدار شهرداری و کمرنگ شدن جذب آن از طریق شهرداری ادامه داد:

اگر بخواهیم درحوزه درآمدهای پایدار، یکی از بهترین درآمدها را مثال بزنیم باید از مالیات برارزش افزوده نام ببریم هر چند در سال ها اخیر سهم شهرداریها ازمالیات برارزش افزوده به تدریج کاهش پیدا و به یک سوم تقلیل یافت اما با این حال بخش عمده ای از درآمدهای شهرداری‌ها ازاین محل تامین شده و کمک بسیار خوبی برای تحقق درآمدهای این نهادها به شمارمی‌آیندامادرکناراین منبع درامدی عوارض کسب وپیشه، عوارض نوسازی، مواردی هستند که درحوزه کسب درآمدهای پایداراهمیت داشته اما به دلیل اینکه متناسب با تورم اقتصادی املاک، رشد اقتصادی مناسبی پیدا نکردند، میزان آن قابل توجه نیست وچندان نقشی در تحقق درآمدهای سالیانه شهرداری ها ایفا نمی کنند ضمن اینکه الزامات قانونی برای پرداخت آن به طور کامل رعایت نمی شود .

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر