حداقل
خبر
 خداحافظی حمیدازموده شهردار بهشهر 0
منتشر شده در 1396 مرداد 31 سه شنبه - تعداد نمایش ها (105)

خداحافظی حمیدازموده شهردار بهشهر

اگر دادگر باشی ای شهریار                               نمانی و نامت بُوَد یادگار 

 چکیده عملکرد شهرداری بهشهر طی 5 ماه سال 96 0
منتشر شده در 1396 مرداد 30 دوشنبه - تعداد نمایش ها (61)

چکیده عملکرد شهرداری بهشهر طی 5 ماه سال 96

 اولین نشست شهریاران شهربه منظورساماندهی بازارروزبرگزارشد 0
منتشر شده در 1396 مرداد 26 پنجشنبه - تعداد نمایش ها (55)

اولین نشست شهریاران شهربه منظورساماندهی بازارروزبرگزارشد

وضعیت پسماندهای زباله بازارروز چهره خیابان را مخدوش کرده است

 آگهی مناقصه عمومی 0
منتشر شده در 1396 مرداد 25 چهارشنبه - تعداد نمایش ها (106)

آگهی مناقصه عمومی

 یادواره شهدای غواص با مشارکت سپاه درجوارارامگاه شهدای غواص برگزار شد 0
منتشر شده در 1396 مرداد 24 سه شنبه - تعداد نمایش ها (45)

یادواره شهدای غواص با مشارکت سپاه درجوارارامگاه شهدای غواص برگزار شد

 زیر ساخت تاریخی شهر را فاکتور میگیریم ، بهشهراز قافله توسعه عقب مانده است 0
منتشر شده در 1396 مرداد 23 دوشنبه - تعداد نمایش ها (52)

زیر ساخت تاریخی شهر را فاکتور میگیریم ، بهشهراز قافله توسعه عقب مانده است

هر شهروند مشارکت جو درحقیقت یک خبرنگار است

 یادواره شهدای غواص و شهدای شهرداری بهشهربرگزارشد 0
منتشر شده در 1396 مرداد 22 يکشنبه - تعداد نمایش ها (47)

یادواره شهدای غواص و شهدای شهرداری بهشهربرگزارشد

 توازن و توسعه شهردرگرومشارکت شهروندان است 0
منتشر شده در 1396 مرداد 19 پنجشنبه - تعداد نمایش ها (55)

توازن و توسعه شهردرگرومشارکت شهروندان است

کارامدترین راهکار شکوفایی شهرداری ،احساس مسئولیت از سوی شهروندان است

 فرهنگ شهرنشینی ، محله به محله با حضور شهروندان 0
منتشر شده در 1396 مرداد 18 چهارشنبه - تعداد نمایش ها (32)

فرهنگ شهرنشینی ، محله به محله با حضور شهروندان

 اردوی فرهنگی و آموزشی پایگاه مرسلین شهرداری بهشهر 0
منتشر شده در 1396 مرداد 18 چهارشنبه - تعداد نمایش ها (45)

اردوی فرهنگی و آموزشی پایگاه مرسلین شهرداری بهشهر

نیروی بسیجی خدمتگزار اهداف انقلاب و آرمان های اسلامی است

12345678910 انتها