حداقل
خبر
 توازن و توسعه شهردرگرومشارکت شهروندان است 0
منتشر شده در 1396 مرداد 19 پنجشنبه - تعداد نمایش ها (71)

توازن و توسعه شهردرگرومشارکت شهروندان است

کارامدترین راهکار شکوفایی شهرداری ،احساس مسئولیت از سوی شهروندان است

 فرهنگ شهرنشینی ، محله به محله با حضور شهروندان 0
منتشر شده در 1396 مرداد 18 چهارشنبه - تعداد نمایش ها (46)

فرهنگ شهرنشینی ، محله به محله با حضور شهروندان

 اردوی فرهنگی و آموزشی پایگاه مرسلین شهرداری بهشهر 0
منتشر شده در 1396 مرداد 18 چهارشنبه - تعداد نمایش ها (59)

اردوی فرهنگی و آموزشی پایگاه مرسلین شهرداری بهشهر

نیروی بسیجی خدمتگزار اهداف انقلاب و آرمان های اسلامی است

 فرهنگ شهرنشینی ، محله به محله با حضور شهروندان 0
منتشر شده در 1396 مرداد 11 چهارشنبه - تعداد نمایش ها (60)

فرهنگ شهرنشینی ، محله به محله با حضور شهروندان

 جشن خاتون شهر و دختران آفتاب برگزار شد 0
منتشر شده در 1396 مرداد 05 پنجشنبه - تعداد نمایش ها (99)

جشن خاتون شهر و دختران آفتاب برگزار شد

 فرهنگ شهرنشینی ، محله به محله با حضور شهروندان 0
منتشر شده در 1396 مرداد 04 چهارشنبه - تعداد نمایش ها (70)

فرهنگ شهرنشینی ، محله به محله با حضور شهروندان

 فرهنگ شهرنشینی ، محله به محله با حضور شهروندان 0
منتشر شده در 1396 تير 28 چهارشنبه - تعداد نمایش ها (67)

فرهنگ شهرنشینی ، محله به محله با حضور شهروندان

آموزش و توانمندی سازی شهروندان رفتارهای مطلوب شهروندی رادر شهر بهمراه دارد


 ساماندهی و پا کسازی آرامستان بهشت فاطمه آغاز شد 0
منتشر شده در 1396 تير 27 سه شنبه - تعداد نمایش ها (112)

ساماندهی و پا کسازی آرامستان بهشت فاطمه آغاز شد

مانع از تخلیه هرگونه نخاله دراطراف قبور میباشیم


 شهریاران شهر بهشهر آمادگی خود رااعلام داشتند 0
منتشر شده در 1396 تير 25 يکشنبه - تعداد نمایش ها (99)

شهریاران شهر بهشهر آمادگی خود رااعلام داشتند

امیدواریم پیشنهادات شهریاران درردیف بودجه شهرداری درآینده قرارگیرد


 فرهنگی شرقی با مدیریتی غربی سازگاری ندارد 0
منتشر شده در 1396 تير 24 شنبه - تعداد نمایش ها (84)

فرهنگی شرقی با مدیریتی غربی سازگاری ندارد

نفوذ فرهنگ غرب خطرناکترازنفوذ اقتصادی وامنیتی است

12345678910 انتها