حداقل
 
1- عبدالحسین کاسمی
سمت: شهردار
 سال تصدی: 1329
2- محمد طهماسبی
 سمت: سرپرست شهرداری
 سال تصدی : 2/10/1330
3- محمد اسماعیل توکلی اشرفی
 مدرک: دیپلم
 سال تصدی: 1336 - 1332
سمت قبلی: بخشدار
4- نبوی
 سال تصدی: 1338
سمت قبلی: بازرس فنی راه آهن
5- فریدون طباطبائی رفیعی
 سال تصدی: 17/11/1340
6- فرقانی
 سال تصدی: 1347
7- توکلی
 
سال تصدی: 1350

8-حسینعلی موجرلو
 مدرک تحصیلی: دارو ساز
 سال تصدی: 1351
سمت قبلی: دبیر،
مسئول امور اداری داروئی بهداشت گیلان و کرمان
9- سید صادق خاوری
 سال تصدی: 1353
سمت قبلی: کارمند وزارت کشور، شهردار ساری
10- هاشم اسکندری
مدرک تحصیلی: لیسانس اقتصاد
سال تصدی: 19/4/1354
متولد: 1318
11- علی اصغر ترابی
سال تصدی: سال 1356
12- علی اکبر کاشانی مطلق
سال تصدی: 23/4/1357
تولد: 1326
13- حسین علی ملتی
مدرک: مهندس
سال تصدی: 9/8/1358
متولد: 1327
سمت قبلی: مدیر عامل اداره کار و امور اجتماعی ، مدیرعامل کارخانه چیت سازی ، مدیرکل دفتر شهری

14- محمدعلی یزدانپناه
مدرک: مهندس معماری و شهرسازی 
سال تصدی: 1360
متولد: 1328
15- جمالی لیوانی
مدرک: دیپلم
سال تصدی: 9/8/1360
متولد: 1322
16- خدا یوسفی
مدرک : تکنسین راه و ساختمان
سمت: شهردار
سال تصدی: 1362
17- حجت اله حاجیلری
مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی
سمت: شهردار
سال تصدی: 1368
متولد: 1333

18- حسین محمدزاده
مدرک: فوق دیپلم برق
سال تصدی: 1372
سمت قبلی: رئیس توزیع برق
19 –معصوم معصومی
سال تصدی: 1373

20- عبدالکریم علیپور
مدرک: فوق دیپلم مکانیک
سال تصدی: 1374
متولد: 1329
 سمت قبلی: دبیر
ایشان از سال 72 لغایت 73 به سمت شهردار بهشهر منصوب گردیده اند .
21- روح اله طاهری
سال تصدی: 9/1/1376

22- علی بیات
سال تصدی: 1377
متولد: 1343
مدرک تحصیلی: کاردانی شهرسازی

23- انصار الحسینی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
سمت: مدیر
سال تصدی: 1378

24- علی جان علی اکبری
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
سال تصدی : 1382
سمت قبلی : دبیر
متولد : 1344

25- قاسم جعفری ماکانی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت
سمت: شهردار
سال تصدی: 20/3/86 لغایت 16/4/92
سمت قبلی: دبیر - فرماندار - مدیر کل و شهردار

26 - حمید آزموده
مدرک تحصیلی: مدیریت آموزشی
سمت: شهرداری بهشهر
سال تصدی: 16/4/92 لغایت 96/5/31
سمت قبلی: معاون شهردار- شهردار رستمکلا و دو دوره
سرپرست شهرداری بهشهر


  
 27 - یاسر فیروزی 
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس عمران سازه 
سمت : سرپرست شهرداری 1396/6/1 
لغایت 1396/12/20
سمت: شهردار 1396/12/20 لغایت هم اکنون

برای دیدن عکسهای سالهای قبل لطفا کلیک نمایید.