03اسفند

پوریا میرزا زنجانی شهردار بهشهر سهولت بخشی و شفاف سازی مراحل اداری و خدمات درحوزه های مختلف ، بزرگترین خدمت به شهروندان است

میزخدمت میبایست به کاهش پروسه اداری و کم شدن مسیر پاسخگویی به شهروندان باشد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر 

ارسال نظر

دی ان ان