03اسفند

طی تماس شهروندان با ۱۳۷ اصلاح و ترمیم پل بتنی درخیابان جمهوری ، فراشمحله ، فرودگاه ، مفتح و ...

شهروندان درصورت مواجهه با مشکلات شهری میتوانند با شماره ۱۳۷ تماس حاصل فرمایند. 

ارسال نظر

دی ان ان