03اسفند

مطالبات شهرداری و خواسته های شهروندان پوریا میرزا زنجانی شهردار بهشهر در نشست با #راضی مدیرکل خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و #محمد_زرودی مدیرعامل سازمان پسماند استان مازندران

 تفکیک و تخصیص بودجه  از اعتبارات کشوری  در راستای تکمیل و بهره برداری از ظرفیت کامل  کارخانه کمپوست

ارسال نظر

دی ان ان