03اسفند

نشست مشترک مدیران آرامستانهای کلانشهر مازندران

 مجید کاردگر مسوول آرامستان شهرداری بهشهر در نشست با مسولان آرامستانهای  آمل ، بابل ،ساری و قائمشهر از اهمیت معرفی نماینده ایی از شهرداری به اتحادیه آرامستانهای کشور خبر داد و گفت: 

 با ایجاد این ارتباط یقینا انتقال تجربیات، اخذ اطلاعات کافی از برنامه های تدوین شده توسط سازمان شهرداریهای کشور ،آیین نامه مقررات بهداشتی و سایر موارد سهل الوصول تر خواهد بود

ارسال نظر

دی ان ان