19فروردین

طرح غربالگری کرونا و تست pcr

طبق درخواست شهرداری ، در راستای تحقق سلامت کارکنان کارخانه کمپوست و جلوگیری از ابتلا و قطع زنجیره کرونا آزمایشات لازم  ویژه کلیه نیرو ها ی خدماتی شاغل در  کارخانه صورت پذیرفت

ارسال نظر

دی ان ان