19فروردین

به گزارش واحد عمران و شهرسازی لکه گیری و آسفالت خیابان شهید محسنی( مسجد قائم بالا) خیابان جنت ، شهید دستغیب کوچه چهارم ، قنبر آباد جنب بهزیستی ، کوچه شهید غلامی ، شهید حقیقی کوچه زیتون و ...حجم آسفالت بیش از 6 تن با هزینه ۱۶۰ میلیون ریال

ارسال نظر

دی ان ان