25فروردین

به گزارش واحد عمران و شهرسازی با توجه به تماس شهروندان با شماره ۱۳۷ مبنی بر ترمیم و نصب پل واقع در خیابان شهید مدنی و سراج صورت پذیرفت

از شهروندان محترم درخواست میشود در صورت مشاهده مواردی که به مدیریت و معضلات شهری مرتبط میباشد با شماره ۱۳۷ تماس و یا تصویر مربوطه را به شماره ۰۹۳۷۰۵۲۰۵۰۰ تلگرام فرمایید.

ارسال نظر

دی ان ان