29فروردین

به گزارش واحد فضای سبز شهرداری بهشهر کاشت و آبیاری چمن بلوارهای سراسری و محلات ،سمپاشی و ....

شهروندان محترم  هزینه خرید ،نگه داری و #حفظ فضای سبز از #پرداخت عوارض شما تامین میشود لدا تقاضا میشود در نگه داری فضای سبز کوشا باشید.

ارسال نظر

دی ان ان