29فروردین

در شهر با بیش از ۵۰۰ خودرو سنگین

 چهارمین نشست ویژه ممانعت در توقف خودروهای سنگین 

 در راستای ساماندهی پارک خودروهای سنگین در محلات ،نشستی باحضور نماینده #فرمانداری  #راهور و # رییس اتحادیه کامیون داران برگزار شد .

 در این نشست مقرر گردید علاوه بر #مشارکت و همکاری #اتحادیه کامیونداران به منظور تامین پارکینگ، دو منطقه از شهر که با چنین مشکلی به صورت جدی با آن مواجه  بوده  نسبت به تامین پارکینگ آن اقدام گردد . 

ارسال نظر

دی ان ان