19دی

خودنمایی هوشمندان و هنرمندان جوان اشرف البلاد ضروریست

خودنمایی هوشمندان و هنرمندان جوان اشرف البلاد ضروریست

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر جلسه شورای آموزش با حضور فرماندار، ریاست شورای اسلامی و

 روسای ادارت بهشهر در ساختمان شهرداری برگزار شد .

حمید آزموده شهردار بهشهر در این نشست ضمن تشکر از اهمیت مسئولان به توسعه فرهنگ شهرنشینی ، با تاکید بر اینکه شهر

 ایده آل و آرمان شهر ، بدون شهروندان مسئولیت پذیر اوج نخواهد گرفت عنوان داشته است که:

لزوم نحوه تربیت و آموزش در بعد مهارت های اجتماعی در بین دانش آموزان و خانواده ها بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که نگه داری

 اموال متعلق به شهروندان و ارائه مدیریت شهری با آموزش و مشارکت شهروندان میسر خواهد شد و شهر همانند یک موجود

زنده در حال رشد و تغییر و تحول است و این تغییرات بدون مشارکت شهروندان یا امکان پذیر نخواهد بود و یا خیلی کند پیش خواهد

رفت.

 شهردار بهشهر ، با اشاره به اینکه شهرداری ها دیگر قادر نخواهند بود با روشهای یک سویه در ارائه خدمات به شهروندان

 موفقیتی راحاصل نمایند خاطر نشان کرده اند که :

آنچه امروزه توسعه خدمات شهری را در شهرداری ها تضمین می کند مشارکت کلیه شهروندان مخصوصا جوانان در فعالیتهای شهری

 است این توسعه می بایست  لزوماً توسط مردم باشد و نه برای مردم ، بعبارتی فرایند مشارکت مهم است نه فرآورده آن ،حال

متوجه خواهیم شد که خودنمایی هوشمندان و هنرمندان جوان اشرف البلاد در این ارتباط بسیار ضروریست و معلمان عزیز ما نقش

 بسزایی را در ترویج فرهنگ شهرنشینی و شهر گرایی خواهند داشت .

حمید آزموده ادامه داده است که :

شهرها می توانند به اندازه یک بمب اتمی مرگبار باشند و همه چیز را دگرگون سازند و زندگی انسانی را بی وقفه درهم بریزند، اما

 همین شهرها می توانند جایگاه جسارت و خطرکردن، شعور ویا  پیشرفت باشند و بعنوان شتاب دهندگان همه زمانهای تاریخی

 محسوب شوند و این رویا نیست چرا که با همت و اراده شهروندان فهیم و آموزش دیده به وقوع خواهد پیوست .

در پایان محمد تقی نورزاد فرماندار شهرستان بهشهر به دلیل همکاری شهرداری در امورات آموزشی و برنامه های متنوع فرهنگی ،

 اجتماعی برای شهروندان و توجه به مدارس و دانش آموزان که بیش از تعریف قانونی و اخلاقی صورت می پذیرد تشکر کرده اند .

ارسال نظر

دی ان ان