16دی

ساماندهي كامل متکدیان در حد تعارف است

ساماندهي كامل متکدیان در حد تعارف است

 

کارشناس مسئول روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر در خصوص ساماندهی متکدیان و کارتن خوابها در شهر توضیح داده است که :

ستادساماندهی متکدیان که با نظارت مستقیم فرماندار ی و شهرداری و با همکاری نیروی انتظامی، کمیته امداد،دادگستری، بهزیستی، شبکه بهداشت  می باشد با تشکیل جلسات متعدد سعی جدی در ساماندهی و جمع آوری متکدیان و کارتن خوابها داشته و تا حدودی نیز موفق بودهاست .

فاطمهذبیح پور با اشاره به اینکه ساماندهي كامل متکدیان در حد تعارف بوده ادامه داده است که :

با توجه به ساختار فرهنگی و مذهبی شهر ،این ستاد درحد توان مانع از کارتن خوابی و تکدیگری شده و بیش از 90% متکدیان که جمع آوری می شوند مهاجر و از شهرهای اطراف به منظور تکدیگری به این شهر می آیند.

 

مسئول روابط عمومی شهرداری بهشهر ادامه داده است که :

بعد از جمع آوری با اخذ تعهد از متکدیان نسبت به معرفی آنان به کمیته امداد و بهزیستی اقدام و یا درصورت مشاهده مواردی چون اعتیاد به هرگونه مواد مخدر به کمپ منتقل و کلیه متکدیان شناسنامه دار خواهند شد.

 

فاطمه ذبیح پور با اشاره به اینکه يكي از راهكارهاي جلوگيري از توليد آسيب های اجتماعي ساماندهی حاشیه نشینان و متکدیان  منطقه می باشد تصریح کرد:

تکدی گری پدیده منفی است که با اعتقادات مذهبی و عرفی جامعه ناسازگار بوده و سبب بروز و رشد آسیبهای اجتماعی از جمله سرقت ،اعتیاد ،کودک آزاری شده و بهشهر شاهد این وضعیت در منطقه جنوبی و بالادست در سالهای گذشته بوده  که در سال 90 نسبت به ساماندهی و پاکسازی زمینی به مساحت 2000 متر مربع با 23 خانوار و 56 نفر جمعیت اقدام نموده و با پرداخت وجه منطقه را پاکسازی و ساماندهی کرده است و هم اکنون شهرداری در صدد تبدیل زمین به احداث پارک برای ساکنان منطقه می باشد .

ذبیح پور ادامه داده است که :ساماندهی 11 خانوار از حاشیه نشنان در منطقه کوهی خیل آغاز و در برنامه توانمندسازی و ساماندهی می باشد .

ارسال نظر

دی ان ان