10اسفند

پیام تبریک

پیام تبریک

 

با نگاه مثبت اعضای محترم شورای اسلامی بهشهر
 به عملکرد مثبت یاسر فیروزی در شش ماه اخیر
ایشان بعنوان شهردار بهشهر انتخاب شدند

ارسال نظر

دی ان ان