31مرداد

خداحافظی حمیدازموده شهردار بهشهر

خداحافظی حمیدازموده شهردار بهشهر

 

اگر دادگر باشی ای شهریار                               نمانی و نامت بُوَد یادگار 
 

 

مردم فهیم و قدرشناس بهشهر
 
مدیران خدوم و همکاران عزیز
 
حمد و ثنای بی حد وسپاس بی قیاس به محضر باری تعالی که به خطاب کرامت ،هزاران لطف رادرطول مدیریت نصیب حقیرداشته است .خداوند منان را شاکرم که بربنده منت نهاد درکنف الطاف بی دریغ خود،خاصه الهی را نصیبمان کرد تا سی سال از عمرمان درخدمت صادقانه وعاشقانه طی سه دوره بعنوان شهردار ویک   دوره بعنوان معاون شهردار و دوره ایی نیز بعنوان سرپرست درخانواده بزرگ شهرداری سپری و ایفای وظیفه نمایم .
 
رجاء واثق داشته و به یقین ادعا خواهم داشت که درطول این مدت بهره فراوانی از آموزه های مدیران کشور،استان وشهرستان ومهمتر از همه درکلاس دانسته های علمی و فنی همکاران عزیزم از آن بهره برده وبا اذعان به این حقیقت ، ایمان راسخ دارم که اگرامروز شهر تاریخی‌ بهشهرساختاری منسجم‌تر، سیما وفرهنگی غنی‌تر دارد مرهون همراهی، حمایت و نیک‌ اندیشی همه مدیران و همکاران ،مخصوصا همشهریان فهیم بنده بوده است واینجانب تنها مجری ،خادم وبعنوان عضوکوچکی از این جامعه‌ با سربلندی و آرامش خاطردفترچه خدمات شهری خودرا بدون هیچگونه خط خوردگی و فساد اداری و درسلامت کامل تحویل همکاران و شهروندان داده ام.
 
بنده با اشراف به این مهم که رمزموفقیت وکامیابی درآغاز هرکاری تنها با اتکا به مدد خداوند و سپس همت همکارانو مشارکت شهروندان بوده ، مشتاقانه وآگاهانه ازظرفیت ومهارتهای شخصی وبالقوه شهر و شهروندان نهایت بهره برداری رابه منظور رتق وفتق امورات مرتبط ،جهت برداشت نگامهایی ارزنده آن هم با یقین برداشته و امیدوارم با سعه صدر هرچه تمامتر از ما به نیکی یاد نمایند. جای بسی خرسندی بوده و پرواضح است به مدد و لطف دادارجان آفرین این افتخار نصیبمان شده که خدمتگزاری بنده به بازنشستگی ختم شود و اینجانب با سربلندی هرچه تمام تر ازمحضر شما همراهان ویاوران همیشگی خود، ندای خداحافظی را تقدیم نمایم .در سایه سار امن الهی وعنایات امام عصر(عج)، برای همه شما عزیزان آرزوی توفیق وسربلندی ازدرگاه ایزدمنان را خواهانم . 
                                                    یارب که مراصحبت جان بی تو مباد                     
                                                          انجام زمانه یک زمان بی تو مباد                         
                                                  بر هستی من نام ونشان بی تو مباد                   
                                                           کوتاه کنم سخن، جهان بی تو مباد                          
 


حمید آزموده

29 مرداد 1396

ارسال نظر

دی ان ان