07مرداد

سید طاهرحسینی مسوول عمران شهردای بهشهر ازپخش #۹ تن #آسفالت در معبر خبر داد

آسفالت  و لکه گیری معابر  امروز بیش از ۱۷۰ میلیون ریال هزینه داشته است این عملیات امروز در خیابانهای گلستان ، مهدیه ، کوچه شهید معلمی و .... بوده است 

 این مبلغ وسایر پروژهای عمرانی،خدماتی و .... از مشارکت شما شهروندان محترم در پرداخت عوارض صورت میپذیرد پس در نگه داری اموال عمومی دقت نماییم 

ارسال نظر

دی ان ان