27مرداد

بازدید محمد فلاحتی معاون فنی و شهرسازی از ساختمانهای نیمه کاره درشهر

وی دراین بازدید عنوان داشت

برنامه و تصمیم جدی درعدم سلطه ساختمانهای نیمه‌کاره برفضای شهری خواهیم داشت چرا که رها سازی ساختمان به صورت نیمه کاره آنهم درمعابر اصلی شهر،علاوه برناامنی ،نمای ناخوشایند و زشتی را برای رهگذران رقم خواهد زد 

فلاحتی ادامه داد
 درصورتی که اصول فنی و شهرسازی رعایت نشود وخلاف آنچه در پروانه ساختمانی صادرشده  ونقشه  تایید شده  اجرا گردد برخورد جدی با متخلفان صورت میپذیرد

ارسال نظر

دی ان ان