27مرداد

به گزارش واحد خدمات شهری


اهک پاشی مسیر های 
،فرودگاه (میدان بصیرت _ راه اهن) 
دو طرف جداول خیابان ایت کوهستانی (میدان بصیرت _ چهار راه سنگ زغال)
 جدول انتهای گلستان و مهدیه
خیابان حسینه ارشاد و دوطرف جداول  سنگ زعال 
خیابان شهید بهشتی (چهار را هنر به سمت پارک 22بهمن)
خیابان اصلی هاشمی نژاد( بانک ملی روبروی پارک ملت تا چهار را ه فراش محله)
کوچه سالار زاده
 انتهای خیابان جمهوری بعد از میدان گلشهر تا زیر گذر 

ارسال نظر

دی ان ان