27مرداد

لذت لبخند باحضورمددجویان وخیرین

خانه تکانی دل درماه رمضان باحمایت ازایتام

یاسرفیروزی شهرداربهشهردراین ضیافت معنوی که باحضورمددجویان وخیرین برگزار شدعنوان داشت

خدمت به ایتام درعهدی است که باخدا بسته میشودهمه ما براساس اخلاقی میبایست توجه ویژه به این مهم داشته باشیم 

نگاه ما وحامیان به ایتام نباید نگاهی ترحم آمیزباشدبلکه میبایست باحفظ کرامت انسانی ودرشان منزلشان با آنان رفتارکردوبه نظرمیرسد اعلام حمایت ازایتام درملا عام دیگر ریا نیست بلکه یک فرهنگ سازی عظیم الهی است 
 

ارسال نظر

دی ان ان