27مرداد

یاسراحمدی معاونت خدمات شهری شهرداری بهشهر ازکاهش حجم زباله در بهشهر خبر داد

یاسراحمدی با تشکر ازنحوه استفاده صحیح شهروندان درخریدکافی و مورد نیاز مواد غذایی ، تفکیک زباله ازمبدا،استفاده کمتر از مواد پلاستیکی عنوان داشت: این مشارکت موجب شده تا ۲۰ در صد از حجم زباله  در دوماه سال ۹۸ نسبت  به ماه مشابه درسال ۹۷ گاهش یابد

گفتنی است دوماه ابتدایی سال ۹۷  بیش از ۳۶۰۰ تن زباله و دو ماهه سال ۹۸  بیش از ۲۹۰۰ تن زباله تولید وجمع آوری شده است 

ارسال نظر

دی ان ان