27مرداد

گذاشتن زباله وپسماند (تر و آبکی ) خارج ازموعد مقرر در باکسهای زباله ، موجب تولید شیرابه مازاد شده که این مهم باعث فرسودگی ، پارگی و از بین رفتن باکس خواهد شد .

شهروندان محترم لطفا دقت بفرمائید
راس ساعت ۲۱ زباله ها را در باکس زباله قرار دهید

زباله های تروخشک را تفکیک و زباله تر راقبل از ریختن درکیسه زباله آبگیری نمایید چای ، آبگوشت ،آش و

طی یکسال گذشته بیش از  ۲۰۰ میلیون تومان هزینه نوسازی ۱۷۰ باکس زباله شده است 

هم اکنون ۸۰۰ باکس زباله در شهر مستقر میباشد

ارسال نظر

دی ان ان